Objectbeveiliging

Op elk gewenst tijdstip inspecteren de beveiligingsprofessionals van HBV uw object. Dat kan zowel een interne als een externe ronde zijn. Er wordt gekeken of ramen en deuren afgesloten zijn en of er geen overige bijzonderheden voordoen als aanwezigheid van onbevoegden, blokkades uitgangen, verlichting die niet werkt of juist wel is ingeschakeld wanneer deze normaliter uit is. Er wordt gelet op eventuele lekkages, in werking zijnde apparatuur, mogelijke rook- of brandontwikkeling etc.

De beveiliger rapporteert de onregelmatigheden en voert eventuele acties zelf uit, zoals bijvoorbeeld het melden van calamiteiten bij de hulpdiensten. In de praktijk blijkt dat het aantal loze alarmmeldingen drastisch teruggebracht kan worden door het uitvoeren van een dergelijke controle.

Wilt u meer weten over onze diensten?