Buurtbeveiliging

De huidige roerige tijden hebben tot gevolg dat bepaalde wijken in Epe de afgelopen tijd regelmatig geconfronteerd zijn met inbraken. Op initiatief van een aantal buurtbewoners zijn wij daarom destijds gestart met buurtbeveiliging. Dit houdt in dat wij een aantal keren per etmaal een ronde door de betreffende wijk maken, telkens op verschillende tijdstippen.

Deze surveillancerondes worden uitgevoerd door een klein team vaste gediplomeerde medewerkers. Dit heeft als voordeel dat zij snel vertrouwd raken met de wijk en haar woningen en daardoor onraad snel zullen opmerken. Elke keer dat de beveiliger uw woning passeert blijft hij alert op veranderde omstandigheden. Indien gewenst wordt de woning van elke deelnemer voorzien van een bordje of sticker waarop staat dat de woning beveiligd wordt, waar ook weer een preventieve werking vanuit gaat. Iedere verdachte of bijzondere situatie wordt door ons direct aangepakt en afgehandeld conform de bevindingen.

Periodiek zullen wij de aangesloten bewoners middels een nieuwsbrief op de hoogte brengen van alle calamiteiten en bijzonderheden welke zich voor hebben gedaan.
Indien u besluit deel te nemen aan de buurtbeveiliging en daarnaast gebruik maakt van onze alarmopvolging ontvangt u tevens een aantrekkelijke korting op de vaste vergoeding voor de alarmopvolging.

Wilt u meer weten over onze diensten?